א. התקופה הפרוטו־היסטורית

א . התקופה הפרוטו היסטורית התעודות הקדומות ביותר על ארץ ישראל שהגיעו לידנו הן מתקופת הברונזה התיכונה ( ראשית האלף השני לפני סה"נ . ( את כל ידיעותינו על הארץ בתקופות שלפני כן אנו שואבים מן המחקר הארכיאולוגי . לא כן לגבי מצרים ומיסופוטאמיה , שעל קורותיהן באל ף השלישי בידנו תעודות רבות בכתב . גם בארץ ישראל ובארצות השכנות עשויות להתגלות באחד הימים תעודות היסטוריות בכתב , אשר יצרפו את תקופת הברונזה הקדומה בארצות אלו לתקופה ההיסטורית . ואולם , כל עוד לא יתגלו תעודות , תישאר בשבילנו תקופה זו בתולדות הארץ בגדר פריהיסטוריה . הואיל ואין זו תקופה פריהיסטורית במשמעותה הרגילה של המלה , כינינו אותה בשם 'התקופה הפרוטו היסטורית , ' כלומר , התקופה שבשחר תולדותיה הארוכות של הארץ . העיר הקדומה ביותר בתולדות הארץ שנתגלתה עד כה היא _ןךיחו . הביצורים הקדומים ביותר של עיר זו הם מן התקופה הנאטופית . בדיקות של פחמן 14 העלו , שביצורים אלה נבנו באלף השמיני לפני סה"נ . מאז ובמשך התקופה הניאוליתית , עד שלהי האלף החמישי לפני סה"נ , שכנה במקום עיר גדולה ומשגשגת , ובה ביצורים עצומים , בנייני ציבור ותרבות חומרית מפותח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי