פרק ראשון תקופת־הברונזה

פרק ראשון תקופת הברונזה כדי להכיר את תקופת המקרא , מן הראוי להקדים ולסקור בקצרה את ראשית התרבות בארץ ישראל ולעקוב אחרי התעודות בכתב שבידנו על תולדות הארץ . תעודות אלו , שהחלו להופיע בקילוח דק באל ף השלישי לפני סה"נ , הלכו והתרבו עד כדי זרם גדול ערב הכיבוש הישראלי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי