ו. כללי הזיהוי

ו . כללי הזיהוי לשם זיהויו של יישוב עתיק עלינו לבחון בקפדנות שלושה דברים : ( 1 ) הסביבה המתאימה לפי המקורות ; ( 2 ) השם , התפתחותו ושימורו בשטח ; ( 5 ) הממצא הארכיאולוגי . המקורות על פי רוב מאפשרים לנו לאתר רק את הסביבה הכללית של היישוב , ואינם נותנים בידנו פרטים טופוגראפיים מדויקים יותר . יש , כמובן , מקרים של הבאת פרטים מסוימים על העיר המסייעים לזיהויה , אך על פי רוב לפנינו רשימות יישובים , או הזכרת יישוב שאינה מתארת את מקומו בדיוק רב , שכן הוא נזכר בעניין אחר . לפיכך יש לבדוק בקפדנות את המקור עצמו ולהסיק ממנו ככל האפשר יותר : אם לפנינו תיאור גבולות או תיאור דרך מסוימת , דבר המחייב סדר גיאוגראפי רצוף , או אם לפנינו רשימת ערים , שאולי יש בה כדי לאתר את היישוב בחבל ארץ מסוים , אך אין בה סדר גיאוגראפי ברור וכד . ' אך לא רק על מקומו של היישוב אפשר ללמוד מן המקורות , אלא לפעמים אף אפשר ללמוד מהם פרטים על אופיו העשויים לסייע בזיהויו ; מאיזו תקופה בידנו ידיעות עליו , ומאיזה זמן אין עליו ידיעות , מתי שגשג היישוב וזכה למקום חשוב במקורות , ומתי אינו נזכר אלא באקראי ו אם היה יישוב גדול ומרכזי א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי