ה. קשר השם למקום העתיק

ה . קשר השם למקום העתיק השמות הקדומים שנשתמרו לא נשארו תמיד דבוקים למקומות היישובים העתיקים , כלומר , לתל או לחורבה ששרידיהם הארכיאולוגיים מתאימים לזמנו של היישוב הקדום . יש תופעה של נדידת שם למקום סמוך בשתי דרכים : ו . נדידת השם לעצם גיאוגרא & י סמוך _אף על פי ששונה שמו של האתר העתיק עצמו , נשתמר השם העתיק בסביבתו . לעתים נשתמר השם בקברו של שייחי נערץ שעל התל אובקירבתו , כגון שיח' גיזארי על התל של גזר ( תל אבו שושה ) ושיח' _ךחאב שליד ההל של ךחוב בעמק בית שאן ( תל _א 'גאךם . ( לפעמים נשתמר השם במעיין סמוך , כגון עין ש > 3 ס שלרגלי תל ךמילה ( _בית שקזעז ) _ועין _^ ךיךה שבךיר עיסאנה ( צרךה . ( לפעמים נשתמר השם רק בנחל הזורם לרגלי התל , בגון וארי ןאבס , המשמר את שמה של _יבעז גלעד , וואדי אל קיני , המשמר , כפי הנראה , את שמה של קינה . לפעמים שמור השם בהר סמוך , כגון שמה של מר 1 ן בגי 3 ל מארון , או בשם חלקה , כגון טיהרת _^ _ יגאפי שליד חיירבת סת לילה , המשמרת את שמה של _? _¥ ת . . 2 נדידת השם ליישוב צעיר יותר תופעה זו מובנת לאור נדידת היישוב עצמו למקום סמוך מטעמים שונים . תופעה זו היתה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי