ד. השתמרות השם

ד . השתמרות השם בפי התושבים נשתמרו רבים משמות המקומות עד ימינו , למרות בל התמורות ההיסטוריות וחילופי האוכלוסין . הזיהויים הוודאיים של המקומות נעשו ברובם המכריע הודות לשימור השם העתיק , בין באתר גופו ובין בחורבה או בעצם גיאוגראפי אחר שבקירבת מקום . ניתנת כאן טבלה של התעתיק המדעי המקובל היום , אף שעדיין לא נתקבל על הכול . על רוב השמות עברו תהליכים פוניטיים ולשוניים מסוימים . העברית המקראית קרובה מאוד ללשון הכנענית , ששלטה בארץ לפניה , ולכן אין להבחין בהבדלים בין צורת השמות מן התקופה הכנענית ובין צורת השמות מן התקופה הישראלית . ואולם , בימי בית שני ובתקופת 24 שם , עמי 64 ג ואילך . 25 ראה : 57-69 . קק 111 ( 1976 ) , , ע _£ >' , 7114 \// ח . 4 . _/^ . _831 התלמוד נפוצה בארץ השפה הארמית , ואחרי הכיבוש המוסלמי דחתה השפה הערבית את הארמית . שמות רבים השתנו מחמת חילוף הלשון המדוברת . שינויים אלה הם בחלקם פרי היגוי שונה של העיצורים ובחלקם הם פרי השוני בשרשים ובצורות המלים הארמיות והערביות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי