ג. צורתו המקורית של השם

ג . צורתו המקורית של השם אין אנו בטוחים תמיד בצורתו המקורית של השם הקדום בגלל שתי בעיות הקשורות במקורות 1 בעיית התעתיק ובעיית הנוסח . . 1 בעיית התעתיק מתעוררת בעיקר במקורות החיצוניים , ובמיוחד במקורות המצריים והאכדיים . בלשונות אלו לא נהגו בל האותיות בהגייתן של האותיות הכנעניות העבריות המקבילות , ולכן נאלצו הסופרים להשתמש בסימני הגייה קרובים ככל האפשר . מכאן , שאין אנו בטוחים תמיד איזו אות התכוונו להעתיק , מה גם שהיו סימנים ששימשו לציון כמה אותיות כנעניות עבריות . בעיה זו קיימת בייחוד במצרית , שאינה שפה שמית ושונה בתכלית מן הכנענית ומן העברית , ושמות רבים שבכתובות המצריות ניתנים לקריאה באופנים שונים . כך , למשל , נוטים העיצורים השיניים להתחל ף זה בזה . במצרית חסרה הלמ"ד השמית , ובמקומה כתבו הסופרים בדרך כלל ר , ולפעמים נ ( או צירוף של ר ונ . ( עם זאת ראוי להדגיש , שתעודות אלו מצטיינות 9 ראה 246 . . ק £ _7 , א 10 4 אהרוני , התנחלות , עמי 11 . 122 סימונס , עמי 149 , י אהרוני , התנחלות , עמי . 64 12 אנציקלופדיה מקראית , ג , טור ; 787 קהלר סבור , שמוצא השם מפרסית עתיקה , מן הצירוף \ _' _31...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי