ב. התהוותם של שמות מקומות ופירושם

ב . התהוותם של שמות מקומות ופירושם שמות המקומות והחבלים בארץ ישראל נשתמרו במשך אלפי שנים , ולמרבה ההפתעה כמעט ללא שינוי . דומה , שהיו לבך שחי סיבות עיקריות ; י ( 1 ) בתקופות ההיסטוריות השונות _על פי רוב דיברו תושבי הארץ שפות שמיות קרובות זו לזו ( 2 ) ; למרות התמורות בהרכב האוכלוסייה היתה _בררך כלל רציפות יישובית , והתושבים החדשים קיבלו את השמות הישנים מקודמיהם . בעזרת המקורות המצריים אפשר לעקוב אחר שמות שונים למן ראשית האלף השני לפני סה"נ ולקבוע , ששמות המקומות הם ברובם הגדול שמיים . על פירוש שמותיהם ושורשם של השמות האחרים אי אפשר תמיד לעמוד בוודאות גמורה , ועל פי רוב קשה לקבוע את שייכותם הלשונית . על סמך חלקם המכריע של השמות השמיים , החל במקורות הקדומים ביותר , יש מקום להניח , כי מאז ראשית הזמנים ההיסטוריים — כלומר , החל בתקופת הברונזה הקדומה , עת נוסדו ערים רבות — דיברו תושבי הארץ בעיקר לשון שמית . עם זאת ראוי לזכור , שבין תקופת הברונזה הקדומה ובין תקופת הברונזה התיכונה חלה הפסקה מסוימת ביישוב הארץ . בכל הערים מתקופה זו ששרידיהן נחשפו בחפירות ניכרים סימני חורבן , ובמשך זמן מה אף עמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי