א. היישוב ורציפותו

א . היישוב ורציפותו במקרא מצוין כל יישוב עצמאי במלה 'עיר , ' בלי להבדיל בין יישוב ליישוב לפי גודלו ואופיו . סימני ההיכר של רוב הערים היו ביצוריהן , ומבחינה זו היו בנותיה של עיר מסוימת תלויות בעיר המרכזית המבוצרת . אך לא כל הערים היו מבוצרות , ורשימות הערים של השבטים כוללות יישובי פתות רבים , שבחלקם היו מן הסתם קטנים למדי . בימי קדם לא היה הבדל בה חד בין עיר לכפר במו בימינו . החקלאות היתה תמיד אחד _מענפי הכלכלה החשובים גם ביישובים עירוניים , ולא אחת מדובר על עיר ושדותיה . בעונה מסוימת של השנה נהג חלק מתושבי העיר עצמה לשבת בבנות המפוזרות שבאדמת העיר , ולכל עיר בעלת היקף מסוים _מן הסתם היו בנות , _אף על פי שלא תמיד כתוב על כך . למרבה הצער אין אנו מכירים אפילו שם אחד של בת יישוב מעין זו , ואין אנו יודעים אם לכל בנותיה של עיר היו שמות או אם היו רק מעין שכונות או בתים יחידים , שנקראו על שם העיר האם ( וראה שמ"ב כ : יט ) בדרך כלל נבנו הערים במקומות קבועים , ושמותיהן נשתמרו בצורה מפליאה במשך תקופות ארוכות . התלים הרבים שבארץ ובארצות השכנות הם שרידיהם של יישובים שעמדו במשך תקופה ממושכת יעל _תליה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי