ג. המחקר הארכיאולוגי

ג . המחקר הארכיאולוגי הארכיאולוגיה היא היום אחת מאבני היסוד של כל מחקר גיאוגראפי היסטורי . ארץ ישראל ענייה , כאמור , בתעודות אפיגראפיות , ולכן למדה הארכיאולוגיה הארצישראלית להעריך כל שריד קטן מחיי החומר והתרבות של היישוב הקדום , ובצרפה את השרידים האלה יחדיו היא משלימה את ידיעותינו על תולדות יישובים וחבלים ונותנת להם בסיס ריאלי . לעתים השרידים הארכיאולוגיים הם המקור העיקרי של הידיעות שבידנו . המחקר הארכיאולוגי כולל שני ענפי פעולה , המשלימים זה את זה : חפירות וסקר . ו . חפירות הודות לחפירות הארכיאולוגיות המדעיות אנו יודעים היום הרבה על אופיים של יישובים עתיקים ועל תולדותיהם . אנחנו מכירים את ביצורי העיר בתקופות השונות ואת בנייניה , הן בנייני ציבור הן בניינים פרטיים , ולמדנו הרבה על תכניתה הכללית של העיר הקדומה , על תרבותה החומרית ועל קשרי המסחר בין ארצות שונות .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי