ב. התעודות האפיגראפיות

ב . התעודות האפיגראפיות לענייננו נודעת חשיבות כפולה למקורות האפיגראפיים : ( ו ) הם מעלים את הרקע הכללי של המזרח הקדמון , ויש בכך כדי להעמיק את הבנתנו בקורות ארץ ישראל . כן אפשר למצוא בהם מקבילות ישירות למקורות המקרא , והם עשויים לסייע בידנו להבין את הכתוב במקרא אף כאשר אינם עוסקים בארץ ישראל . ( 2 ) הם משלימים במידה רבה את ידיעותינו ההיסטוריות והטופוגראפיות על ארץ ישראל בתקופות שונות , נסקור כאן רק את סוגי המקורות העיקריים , המעשירים במישרין את ידיעותינו על הארץ . במקורות הרבים הנוגעים לרקע ההיסטורי והתרבותי נעסוק להלן , בפרקים על התקופות ההיסטוריות , ושם גם נביא את המקבילות למקורות המקרא . אפשר לחלק את התעודות האפיגראפיות על פי מוצאן : ( ו ) מקורות מצריים ; ( 2 ) מקורות מיסופוטאמיים ; ( 3 ) מקורות מארץ ישראל גופה . . 1 המקורות המצריים המקורות המצריים הם ברובם מן האל ף השני לפני סה"נ , והם מהווים יסוד העדות שבידנו על ארץ כנען בתקופה שלפני ההתנחלות הישראלית . מיעוטם מימי השושלת הי"ב מתקופת הממלכה התיכונה ( המאות _הכ-הי"ט לפני סה"נ ) ורובם מתקופת הממלכה החדשה , ובמיוחד מימי השושלת הי"ח (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי