פרק חמישי המקורות

פרק חמישי המקורות את המקורות שמהם אנו שואבים את ידיעותינו אפשר לחלק לשלושה סוגים עיקריים י המקרא , התעודות האפיגראפיות והמחקר הארכיאולוגי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי