ב. ארץ־ישראל

ב . ארץ ישראל השם ארץ ישראל התחיל לשמש בעת התנחלותם של שבטי ישראל , אלא שחלו שינויים במשמעותו בהתאם לנסיבות ההיסטוריות . תחילה שימש השם רק לציון החבלים שבהם ישבו שבטי ישראל , בניגוד לחבלים הפלשתיים והכנעניים ( שמ"א יג ! יט . ( בימי המלוכה התרחב היקף השם ( ראה דה"א כב : ב ; דה"ב ב : טז ; וראה גם יארץ _בני ישראלי , יהוי יא : כב . ( ואולם , בדרך כלל נזכרים יהודה וישראל זה בצד זה ( כגון מל"א ד : כ , ( וחלוקת הארץ למחוזות שהחיל שלמה 'על כל ישראלי ( מל"א ד : ז ) הקיפה רק את שבטי הצפון . רק ברית שבטי הצפון כונתה בשם ישראל , ואיזור זה נהפך לימים לממלכת ישראל , בניגוד לממלכת יהודה . כך נוצרה כפילות מסוימת בשימוש בשם ארץ ישראל . עתים שימש במשמעות מצומצמת עתים שימש במשמעות רחבה יותר . גבולות ארץ ישראל וחבליה העיקריים מתוארים במראה שנגלה למשה : ויראהו הי את כל הארץ את הגלעד עד דן . ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון . ואת הנגב ואת הכבר בקעת ירחו עיר התמרים עדצער ( דב ' לד : א-ג . ( במרוצת הזמן נטבע , כאמור , המטבע 'מדן ועד באר שבעי ( שמ"א כד : ב ; מל"א ה ; ה , ( המציין...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי