א. ארץ כנען

א . ארץ כנען שם נוסף ששימש בימי הממלכה המצרית החדשה הוא ארץ כנען . הכינוי האתני 'כנענים' מופיע לראשונה בתעודה ממארי מן המאה הי"ח לפני סה"נ . בתעודה זו מודיע מפקד צבא למלך מארי , 0 ו דיון על המקורות השונים ראה : גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 42 * ו . 149 * - לפי האנאלים של תחותימס הגי היתה ינועס ( כנראה _אל עגידלה שמדרום לכינרת ) ברתינו העילית . ראה ; 237 . ק £ 7 , א 4 וו ראה : 169 (( . . קק _1 ¥ _, _\ 1 \/\\ ( 1924 ) , ם 23 12 \ . _^ 11 , 2 . ח 9 , . ק 1934 , ח _6 \\/ 1 _^ 3 _\/ _6 א _^ , ק > 10 _^ _10 _ן-ו 1101 ) _1€ 0 ץ 110 > 1 8 ק 1 , 7 / 1€ 1 / 00011 x 0110 _^ 0 / 111 £ £ _8 )> ו § 1 תכ _* . _? . _/\ 11 גו גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 48 * _ו- 49 ו . 14 בי מייזלר ( מזר , ( ארץ ישראל , ג , ירושלים תשי"ד , עמי = 21 כנען וישראל , עמי 9-18 ו 1 והשווה : _6 _>' , ח , _^ . _? . _^ 31 22 . ח 373 , . ק : 105 . 11 ( 1972 ) , וראה גם הערותיו של גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 48 * ו-י 15 . 149 גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 145- ואילך ; 281 . ק 1 ] , ? ¥ ( 1973 ) , , ץ £ ח /\ . ? ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי