פרק שלישי גבולות הארץ ושמותיה

פרק שלישי גבולות הארץ ושמותיה משלושה עברים תוחמים את ארץ ישראל גבולות טבעיים : ממערב — הים התיכון , הלוא הוא ? הים הגדול י בלשון המקרא ; וממזרח ומדרום — המדבר . ברור , כי הגבול היציב ביותר הוא הים התיכון . המדבר היה הגבול המזרחי כאשר בעבר הירדן היה יישוב , אך כאשר היה האיזור ללא יישוב ושימש לרעיית צאנם של נוודי המדבר , היו עמק הירדן וים המלח הגבול הטבעי המזרחי של ארץ ישראל המערבית . המדבר אינו גבול כה ברור וקבוע כמו הים , ותחומו משתנה בכל דור , בהתאם להתפשטות היישוב . מעולם אף לא הורגש צורך לקבוע גבול חד במזרח , שכן שטחיו הנרחבים של המדבר היו מחוץ לסמכותו של כל שלטון מרכזי . לא בן בדרום . מצרים לא היתה רחוקה ביותר , ובקירבת מקום עברה ? דרך היםי החשובה , ולכן היה תמיד צורך בגבול ברור בין ארץ ישראל למצרים , ובייחוד בקירבת חוף הים . תחומיו הדרומיים של היישוב , לעומת זה , לא נחשבו לקו גבול , שכן ערי הספר חלשו על תחומים רחבי ידיים בנגב , ואף גבולות היישוב עצמם לא היו קבועים , ובהתאם לנסיבות הזמן נעתקו לעתים עשרות ק"מ דרומה או צפונה . הציון הגיאוגראפי הטבעי הבולט ביותר שמדרום לתחומי היישוב ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי