ב . דרכים ארציות

ב . דרכים ארציות רשת הדרבים הארציות , ששימשו את התחבורה בין חלקיה השונים של הארץ , נקבעה אף היא בעיקר _על פי שתי הדרכים הראשיות שבמערב ובמזרח , ששימשו לצרכים בינלאומיים וארציים כאחד . הדרכים הארציות היו ברובן דרכי רוחב , שחיברו את שתי הדרכים הראשיות זו עם זו . בגלל הקשיים הטופוגראפיים מעטות דרכי האורך החוצות את הארץ מצפון לדרום במקביל לדרכים הראשיות ( וראה מפה . ( 3 דרך האורך הארצית העיקרית היתה מסילת ההר ( שופ' כא : יט _, ( שהתמשכה לאורך רכס ההר מדרום לצפון . בקטע שבין חברון לשכם נמשכה דרך זו לאורך פרשת המים , בקירוב 1 הנחלים העמוקים שמשני עבריה מנעו כל סטייה ימינה או שמאלה . הערים הראשיות שבהר שכנו ליד דרך זו או בקירבתה , כגון דביר , חברון , בית לחם , ירושלים , מצפה ובית אל . הקטע הקרוב לבית לחם נקרא 'ךךך _*< פךתהי ( ברי לה : יט ; מח : ז . ( המסילה שעלתה מבית אל לשכם נזכרת בתיאורה של שילה ( שופ' כא : יט . ( משכם התפצלה הדרך לשני סעיפים ו סעיף מערבי עבר דרך שמרון , דוחן , יבלעם ובית הגן לעמק יזרעאל , וסעיף מזרחי הגיע דרך תרצה ובזק לעמק בית שאן . קטע של הסעיף המערבי שבין יזרעאל לבית הג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי