פרק שני הדרכים

פרק שני הדרכים בתולדות ארץ ישראל וחבליה נודעת חשיבות רבה לדרכים , בהיותן עורקי התנועה הבינלאומית במסגרת המזרח הקדמון . שלא כמבנה הגיאוגראפי של הארץ , שסייע לפיצולה , סייעו הדרכים החשובות שעברו בה לאיחודה המדיני והכלכלי , אף כי לעתים קרובות תחת מרותה של מעצמה זרה . שטחה המבותר של הארץ הכתיב במידה רבה את מסלול הדרכים , שעברו בתוואי כמעט קבוע בכל הזמנים . בצומתי הדרכים הראשיות ובנקודות המפתח קמו ערים חשובות , שגורלן היה תלוי בהתפתחות הדרך מבחינה כלכלית ובטחונית . בחבלים מסוימים עברו דרכים , ואילו בחבלים אחרים חסרו , ולכן יש לראות בדרכים אחד הגורמים המכריעים להתפתחות היישוב באזוריה השונים של הארץ . בארץ מעבר אפשר להבחין בשלושה סוגי דרכים , בהתאם לתפקידן ולמידת חשיבותן : ( א ) דרכים בינלאומיות , ( ב ) דרכים ארציות ) ,- ג ) דרכים מקומיות . ברור , שחלוקה זו היא סכימאטית מאוד , שכן מסלולי הדרכים הבינלאומיות היו תלויים בנסיבות ההיסטוריות , ובנסיבות מסוימות יכלו גם דרכים ארציות לשמש מעבר לשיירות מארצות אחרות . הדרכים ניכרות בעיקר לפי התחנות והערים שקמו לאורכן . בתקופת המקרא הצטמצמה הכשרת דרך לסי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי