ב. נופי הארץ ואקלימה

ב . נופי הארץ ואקלימה . 1 התשתית הגיאולוגית הים והמדבר הם הכוחות הבסיסיים שיצרו את סלעי ארץ ישראל ואת אדמתה . סלעי הארץ הם ברובם סוגים שונים של אבן גיר , ששקעו בים בתקופות גיאולוגיות מאוחרות למדי ; תקופת הקנומן , תקופת הטור 1 ן ותקופת הסנון , שהן התקופות האחרונות של העידן השניוני , ותקופת האיוקן , שבה נפתח העידן השלישוני . המבנה של אבן הגיר _הקךקטית מאפשר חלחול מהיר של מים , החודרים לעומק רב , עד הגיעם לשכבת סלע בלתי חדירה , שעליה הם זורמים עתה בזרימה אנכית . רק חלק מן המים האלה נובעים אל פני השטח בצורת מעיינות , בעיקר בשקעים הגיאולוגיים היוצרים את הבקעות . בשל תופעה זו רב היה היובש בימי קרם , שכן רק בעת החדשה נוצלו מי התהום בעזרת משאבות . בתקופת הקינומן , בתקופת הטורון ובתקופת האיוקן נוצרו סלעים קשים , העמידים למדי בפני אירוסיה . מפיקים מהם אבני בנייה מעולות — אחד ממשאביה הטבעיים של ארץ ישראל . מסלעים אלה נוצרת ארמה אדומה חומה פורייה , הטךה רוסה הנודעת של איזור הים התיכון . למרבה המזל מרכיבים סלעים אלה את מרבית הגבעות בארץ ישראל המערבית ובמרכז עבר הירדן , ומכאן פוריותם של חבלי ארץ אל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי