מפה 1: 'הסהרון הפורה', מצרים והדרכים הבינלאומיות במזרח התיכון