מתוך ההקדמה למהדורה הראשונה

מתוך ההקדמה למהדורה הראשונה לפני שנים אחדות , כאשר קיבלתי את הצעתו של 'מוסד ביאליק' לכתוב ספר על הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ ישראל בתקופת המקרא , ידעתי , שמשימה נועזת וקשה אני מקבל על עצמי . מאז צאת ספרו הקלאסי של ג'ורגי אדם סמית על הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ הקודש לפני שבעים שנה , בקירוב , התרחבו והתעמקו ללא שיעור ידיעותינו על המזרח הקדום ועל עברה של ארץ ישראל . אטלסים שונים למקרא באו למלא במידת מה את החסר , ובייחוד החוקר הגדול פ"מ אבל אסף חומר רב על הגיאוגראפיה של ארץ ישראל , אלא שלא נעשה נסיון נוסף לתאר את הגיאוגראפיה ההיסטורית של ארץ ישראל לאור כל החומר החדש . קודם בול התרחבו ידיעותינו בכל הנוגע למזרח הקדמון , אשר במסגרתו ראוי לשבץ את תולדותיה של ארץ ישראל . התקופה הכנענית הוארה באור חדש לגמרי , והרבה מן האמור במקרא מובן רק עתה על פי מקורות חוץ מקבילים . ביתר שאת התפתח המחקר הארכיאולוגי בשבעים השנים האחרונות : תולדותיהן ואופיין של ערים ראשיות רבות ידועים לנו היום בדיוק רב , והסקר הארכיאולוגי החדיש פתח לפנינו אשנב להבנת תהליכים יישוביים באזורים שלמים . מחקריהם החלוציים של חוקרים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי