ארץ־ישראל בתקופת המקרא גיאוגראפיה היסטורית

יוחנן אחרוני למורי ורבי פרופ' בנימין מזר יוחנן אחרוני ארץ ישראל בתקופת המקרא גיאוגראפיה היסטורית מהדורה מתוקנת בעריכת ישראל אפעל  אל הספר
יד יצחק בן-צבי