ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבן שושן אברהם בהשתתפות חבר אנשי מדע , ( 1997 ) המילון החדש , המהדורה המשולבת , הוצאת קרית ספר בע"מ , ירושלים . אברבנאל ניצה , ( 1994 ) חוה ולילית , הוצאת אוניברסיטת בר אילן . אופיר עדי " , ( 1988 ) מגילת העצמאות : הוראות שימוש , " בתוך : ד' טרטקובר ( עורך , ( מגילת העצמאות : שנים עשר לוחות , מורן , תל אביב , עמ' . 65 אחד העם " , ( 1965 ) אלטניילנד , " כל כתבי אחד העם , דביר , תל אביב , עמ' . 313 " המוסר הלאומי , " כל כתבי אחד העם , דביר , תל אביב , עמ' . 259 " אמת מארץ ישראל , " כל כתבי אחד העם , דביר , תל אביב , עמ' . 23 אילון עמוס , ( 1976 ) הרצל , עם עובד , תל אביב . אלבוים דרור רחל " , ( 2001 ) האישה הציונית האיראלית , " בתוך : י' עצמון ( עורכת , ( התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית , הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים , ירושלים , עמ' . 95 אלמוגעוז , ( 1997 ) הצבר : פרופיל , עם עובד , תל אביב . אלמוג שמואל , ( 1982 ) ציונות והיסטוריה , מאגנס , ירושלים . אריאלי יהושע " , ( 2002 ) תורת זכויות האדם , מוצאה ומקומה בעיצובה של החברה המודרנית , " בתוך : מ' מא...  אל הספר
כרמל