מילות סיום: עם הפנים קדימה

מילות סיום : עם הפנים קדימה לפני כמאה שנה קמה התנועה הציונית המדינית ושמה לה למטרה להסיר מהעם היהודי את קלונו , ולהפכו לאומה גברית , גאה , בעלת הדרת כבוד . דומני כי הצלחתה של הציונות במשימה זו עלתה על כל המשוער . יתכן שבין התהליכים החברתיים שהתחוללו בעולם במאה העשרים , זו אחת ההצלחות הייחודיות והמרשימות ביותר . העם היהודי כה שינה את תדמיתו , עד שמרבית היהודים הישראלים כיום כלל אינם יודעים שרק לפני מאה סבלו הורי הוריהם מדימוי עצמי ודימוי ציבורי של קולקטיב רופס , עלוב , נטול הדרת כבוד " , נשי . " הדימוי הציוני החדש הפך לעובדה מובנת מאליה . למעשה " , יהדות השרירים" כיום מובנת מאליה עד כדי כך שדומה כי הגיע הזמן לעצור ולבחון אותה , על יתרונותיה וחסרונותיה ; על מעלותיה והמחירים שהיא גובה מאיתנו . יתכן מאוד כי המהלך הציוני המדיני שכלל מסקולניזציה של הקולקטיב היהודי , בריאתו של הגבר העברי החדש ועיצובה של הדרת כבוד יהודית , היה הכרחי . עובדה היסטורית היא כי הצעתו החלופית של אחד העם , היו מעלותיה אשר היו , נכשלה . ציונות השרירים המדינית , לעומתה , הצליחה . אני סבורה גם שמהלך המסקולניזציה הציוני ...  אל הספר
כרמל