סיכום

סיכום פמיניזם אימהות עובדות ופמיניזם זכויות שוות , על אף נקודות השוני הבולטות ביניהם , חולקים , למעשה , מכנה משותף רחב ובעייתי : שניהם מכילים מחויבות עמוקה להדרת הכבוד הציונית . כיוון שכך , שניהם גוזרים את תפיסת האישה שלהם ואת הגדרת שוויונה מתוך השקפת עולם המקדשת את הגבריות העברית החדשה , מבנה את האישה כ"גבר סוג בי , " כ"עזר כנגדו" וכ"אם כל חי , " ודורשת ממנה נאמנות להדרת הכבוד הקולקטיבית גם במחיר הקרבה עצמית . גישות פמיניסטיות אלה , אף שקנו לנשות ישראל הישגים נכבדים מאוד , אינן יכולות לשרתן בהצלחה בהתמודדות עם אלימות נגד נשים בחברה הישראלית ובקידום צורכיהן הייחודיים של קבוצות נשים . פמיניזם כבוד האדם הישראלי על שני היבטיו - פמיניזם הכבוד הסגולי ופמיניזם כבוד המחיה - הוא א ציוני מבחינה זו שאין הוא מחויב להדרת הכבוד הציונית . כיוון שכך , פמיניזם זה אינו אנוס להתאים את דימוי האישה לדימויו של הגבר , ואינו חייב לשתף פעולה עם קשר השתיקה האופף את הפגיעות המיניות והמגדריות בנשים בעולם של הדרת כבוד . פמיניזם כבוד האדם יכול , לפיכך , להתמקד במצוקותיהן של נשים , בצורכיהן ובדרישותיהן , לספק להן ב...  אל הספר
כרמל