מקומו של החוק בפמיניזם כבוד האדם

מקומו של החוק בפמיניזם כבוד האדם חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , הוא כלי רב ערך ורב עוצמה , שבאמצעותו יכול פמיניזם כבוד האדם הישראלי לעגן את ערכיו , לנסחם , להכריז עליהם , לחנך לאורם ולהעניק להם לגיטימציה . החוק למניעת הטרדה מינית ( התשנ"ח , 1998 ס"ח ( 166 הוא דוגמא מובהקת לשימוש כזה בחוק היסוד . בהסתמכו על חוק היסוד , ערכיו ומחויבותו , נקודת המוצא המוצהרת של החוק למניעת הטרדה מינית היא כי הטרדה מינית פוגעת בכבודה של המוטרדת , וכי משום כך זוהי התנהגות פסולה , בלתי נורמטיבית , מזיקה ואף אסורה על פי חוק . בהקשר הישראלי , עמדה זו יוצאת חוצץ כנגד תפיסת הדרת הכבוד הישראלית , על פיה אישה מצופה לנער מעליה הטרדות מיניות "כמעט כמו גבר , " ו / או לשמור על קשר השתיקה כדי להגן על הדרת כבודם של גברים ושל האומה . החוק מוקיע את הסחטנות הרגשית שמפעילה מנטליות הדרת הכבוד הישראלית על האישה 1 הוא מעצים אותה , ומעניק לה כלי רב כוח להתנער מאחיזתה של מנטליות הדרת הכבוד . זאת ועוד : בהקשר הישראלי , עצם הכרתו של החוק בקיומה של הטרדה מינית ובנזקה הרב משמעה דחיית מיתוס השוויון המגדרי . החוק מכיר במצוקה שהיא טיפ...  אל הספר
כרמל