פמיניזם כבוד מחיה

פמיניזם כבוד מחיה כבוד המחיה של אדם מצריך הגנה מפני פגיעות ברווחתו שהן משמעותיות ומזיקות , אך אינן מגיעות לכדי פגיעה בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר , אשר נגזרות מכבוד האדם הסגולי . כך , פניות מיניות לא רצויות לאישה בהקשר בו אין היא כפופה למטריד , אינה חוששת מפניו , ואינה חווה נזקים מעבר לעצם החדירה הבלתי רצויה לפרטיותה המינית , ניתן לראות בהן פגיעה בכבוד המחיה ולא בכבוד הסגולי . פניות מיניות כאלה עלולות לפגוע ביכולתה של המוטרדת להתפתח , לשגשג ולפרוח כפי חפצה , וכפי שהיא זכאית , גם אם אין בהן משום פגיעה פטאלית שחומרתה דומה לחומרה של סחר לעבדות מינית . באופן דומה , ניתן לטעון כי ישנם סוגים של הטרדה מאיימת המגיעים לכדי פגיעה בכבודה הסגולי של האישה , בעוד אחרים פוגעים בכבוד המחיה שלה . ואולם פמיניזם כבוד המחיה איננו רק "השלמה משנית" לפמיניזם הכבוד הסגולי . במובן עמוק , זהו טיפוס הפמיניזם האופטימי , היצירתי והמשמעותי יותר . פמיניזם הכבוד הסגולי , שהוא מינימליסטי ומשפטני במידה רבה , הולם במיוחד הגנה על זכויות יסוד בסיסיות של נשים באשר הן בני אדם מפני הפרה ופגיעה . פמיניזם כבוד המחיה הוא התחום ...  אל הספר
כרמל