פמיניזם כבוד סגולי

פמיניזם כבוד סגולי פמיניזם הכבוד הסגולי הישראלי מתמקד בצורכיהן וזכויות האדם היסודיים ביותר של נשים כנשים . סחר ושעבוד מיני , אונס , התעללות מינית , אלימות מגדרית בתוך המשפחה ומחוצה לה , סוגים חמורים של הטרדה מינית ושל הטרדה מאיימת , כולם פוגעים פגיעה קשה בכבודה הסגולי של האישה , כלומר באנושיותה . פמיניזם הכבוד הסגולי מאפשר להתמקד בכל אלה , להוציאם לאור , לנתחם , להבינם , ולפעול נגדם באפקטיביות , בלא להתחשב בהדרת הכבוד הגברית של האומה , המדינה , או של גברים מסוימים . כבוד האדם הסגולי נתפס בראש ובראשונה כערך אינדיבידואלי , אשר מאפשר הגנה על כל פרט אנושי באשר הוא בעל צלם אנוש . ואולם כבוד האדם הסגולי מכיל גם היבט שניתן להגדירו כקולקטיבי , אשר מאפשר קביעת הגנות קבוצתיות . ישנם סוגי פגיעה חמורים בזכויות יסוד אשר מופעלים בעיקר , או אף באופן בלעדי , כלפי פרטים המשתייכים לקבוצה מוגדרת כלשהי . כך , למשל , בדרום ארצות הברית בעידן העבדות , רק שחורים נסחרו במכירות פומביות . מובן שכבוד האדם הסגולי שולל מכירה וקנייה של אנשים לבנים ושחורים כאחד , אך בעולם שבו לבנים הם בעלי השררה , רק שחורים נסחרים כס...  אל הספר
כרמל