פמיניזם כבוד האדם: כבוד סגולי וכבוד מחיה

פמיניזם כבודהאדם : כבוד סגולי וכבוד מחיה הפמיניזם הישראלי החדש , הא ציוני , איננו מושתת על פרשנות חדשה של מושג השוויון . השוויון לא הפך , במהלך שנות התשעים , לערך חברתי מרכזי יותר בחברה הישראלית - או בפמיניזם הישראלי - משהיה בעבר . הכבוד , שהיה מראשית הדרך עקרון יסוד של החברה הישראלית , נותר הערך הדומיננטי הן בחברה הישראלית והן בפמיניזם הישראלי . ואולם בשנות התשעים של המאה העשרים החל להתחולל שינוי בתפיסת הכבוד של החברה הישראלית . בצד הדרת הכבוד , שמשלה תמיד בכיפה , החלו לנבוט בארץ שיח של כבוד סגולי ושיח של כבוד מחיה . כמתואר בפרק החמישי , חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נוזם ונחקק כדי לקדם שיח של כבוד סגולי ( ואולי אף של כבוד מחיה ) על חשבון מנטליות הדרת הכבוד הישראלית . החוק לא השכיל , או לפחות טרם הצליח , לחולל את המהפכה שייעדו לו יוזמיו . עם זאת הוא הצליח לסדוק במידת מה את וזרמת הדרת הכברד הישראלית , ולאפשר התחלות של סוגי שיח אחרים . כשהוא מכה שורש בסדק זה , הפמיניזם הישראלי החדש החל להנביט שיח המושתת על כבודה הסגולי של האישה בישראל , ועל הכרה בכבוד המחיה של קבוצות נשים בישראל . כאמור , ...  אל הספר
כרמל