פרק תשיעי: פמיניזם א־ציוני של כבוד האדם

פרק תשיעי : פמיניזם א ציוני של כבוד האדם עד כה בחנתי גישות פמיניסטיות ישראליות אשר פעלו ופועלות במסגרת השקפת העולם של הדרת הכבוד הציונית , היו ועודן שותפות לה , ונאבקו - ונאבקות עדיין - על זכויותיהן של נשים בלי לקרוא עליה תיגר . בין שנאבקו על זכויותיהן של "אימהות עובדות" בשירות האומה , ובין שתבעו את זכותה של "האישה אדם" הציונית להשתתף במפעל הציוני כעובדת ולוחמת שוות הזדמנויות , הגישות שהוצגו עד כה שילבו מחויבות פמיניסטית עם מחויבות להדרת הכבוד הציונית . פמיניזם הדרת הכבוד הישראלי השיג עבור נשות ישראל הישגים לא מבוטלים , וכבודו במקומו מונח . ואולם ישנן מטרות פמיניסטיות חשובות שאין בכוחו לשרת . אין בכוחו לפרוץ את גבולות המגדור הציוני הכובל . אין בכוחו לקעקע את פולחן הגבריות הישראלי ואת מנטליות הדרת הכבוד הכרוכה בו . בדומה לפולחן הגבריות , כך גם מנטליות הדרת הכבוד מגבילה את הקיום הנשי וגוזרת עליו משניות וקשר של שתיקה . בשם הדרת כבודם של גברים והדרת כבוד האומה , היא מונעת חשיפה של אלימות מגדרית והוקעתה הפומבית . היא שוללת בחינה מחדש של המיליטריזם והבוחנות המאפיינים את החברה הישראלית , ואינ...  אל הספר
כרמל