פמיניזם אימהות עובדות

פמיניזם אימהות עובדות שיקום גבריותם והדרת כבודם של הקולקטיב היהודי והגבר היהודי הושתת בראש ובראשונה על כיבוש הארץ ועיבודה על ידי הגבר היהודי , ועל ייהודה על ידי האישה היהודייה . הגבר היהודי נדרש , מעל לכול , לנכונות לשפוך את דמו ואת זיעתו כדי לקנות בהם את הארץ ואת גבריות האומה ; האישה היהודייה נדרשה לספק עוד ועוד גברים יהודים שימלאו את השורות ויוכלו לשפוך זיעה , להקיז דם , לגאול את הארץ ולהפגין את גבריותם ואת גבריות הקולקטיב . פריונה של האישה העברייה בהקשר זה , לא רק שהוא מעמיד גברים עבריים שישתתפו בכיבוש הארץ , אלא הוא גם מבטא את אונו הזכרי של הגבר העברי , ולכן את עוצמת גבריותו . יכולת הולדה היא פן חשוב בדימוי הגברי , בצד הלוחמה , הגבורה , האסרטיביות " , גאולת" האם האהובה המושפלת , עבודה פיסית קשה ושליטה בקרקע ובמרחב . כפי שמצוין בפרק השביעי " , שוויון האישה" בהקשר זה משמעו , למעשה , כי לאישה העברייה הוענקה הזכות למלא תפקיד חשוב , חיוני ומרכזי במימוש החזון הציוני של התחדשות לאומית באמצעות מסקולניזציה של העם היהודי והשבת הדרת כבודו . תפקידה היה אמנם "נשי" במובן המסורתי של "עזר כנגדו" ו...  אל הספר
כרמל