פרק שמיני: פמיניזם הדרת־כבוד ציוני

פרק שמיני : פמיניזם הדרת כבוד ציוני כי להיות "אישה אדם" במפעל הציוני משמעו להיות "אישה גבר , " " אישה בתפקיד של גבר , " ולהשתתף , כמו הגברים הציונים , במפעל שיקום הדרת הכבוד הגברית הלאומית והפרטנית , תוך גאולת הארץ . לעומת זאת , בשנות התשעים החל להתעצם בארץ פמיניזם , שבעשורים הקודמים הצליח לפרוח רק בגרעינים הקשים של חלק מתנועות הנשים . זהו פמיניזם שאינו מגביל עצמו למסגרת השקפת העולם של הדרת הכבוד הציונית , ואינו מקדש את מיתוס השוויון הציוני . במובן זה הנו א ציוני . פמיניזם זה מתמקד בכבודן הסגולי וכבוד המחיה של נשים בישראל ובכבוד המחיה של קבוצות נשים שונות . לפיכך , אני מציעה לכנותו פמיניזם כבוד האדם , ולהבחין בו את הזרם הפמיניסטי המתמקד בכבוד הסגולי של נשים וזה המתמקד בכבוד המחיה של קבוצות נשים . פמיניזם זה , על שני ראשיו , יוצג בפרק הבא .  אל הספר
כרמל