סיכום

סיכום בתודעתם של עמי אירופה , העם היהודי זוהה כקולקטיב חד מגדרי : נשי . זיהוי מגדרי זה שלל את גבריותם של העם היהודי ושל הגברים היהודיים , כמו גם את הדרת כבודם . הפרויקט הציוני המדיני נועד לשנות את זיהויו המגדרי של העם היהודי מנשי לגברי , ולכוננו בכך כבעל הדרת כבוד . הפרויקט הציוני המדיני לא ערער על עצם הזיהוי החד מגדרי של העם היהודי , אלא רק על זיהויו כנשי . הציונות המדינית הגדירה קולקטיב יהודי חד מגדרי : גברי . כשהקולקטיב היהודי הוגדר ( על ידי אנטישמים אירופים והוגי הציונות המדינית ) כנשי , היו הגברים היהודים במצוקה , וחשו מושפלים ומסורסים ; משהוגדר מחדש ( על ידי הציונות המדינית ) כגברי , הועברה המצוקה מן הגברים אל הנשים . הן נדרשו להיות גבריות די הצורך כדי לא " לקלקל" את גבריות הקולקטיב , אך לא מספיק כדי להאפיל על הגברים היהודים שנועדו להיות הגברים האמיתיים . במילים אחרות : הן נדרשו להיות "גברים סוג ב . "' עם זאת , במסגרת מבצע כינון האומה החדשה הן נדרשו גם למלא את תפקידיהן המסורתיים של נשים בהקשר זה : ולדנות , חינוך הלאום , תמיכה בגברים וסיוע להם . אתוס השוויון , אף שלא מומש מעולם , ...  אל הספר
כרמל