אתוס ומיתוס השוויון

אתוס ומיתוס השוויון מובן ששרטוט זה של התנועה הציונית אינו מתיימר להציג תמונה מדויקת ומפורטת , אלא רק להאיר ולהדגיש פן אחד , סיפור אחד , חוט אחד במארג המורכב של המפעל הציוני : משמעויותיה המגדריות של הדרת הכבוד הציונית , על היחס לנשים ולנשיות . כדי להעניק ממד נוסף לתמונה זו ולשוות לה עומק , מן ההכרח להתייחס , ולו בחטף , אל המחויבות המוצהרת החזקה של הציונות לערך השוויון , ולשוויון האישה בפרט , ולמשמעויותיה של מחויבות זו בהקשר הדיון הנוכחי . רוממות השוויון נישאה כבר בגרונם של אבות הציונות הראשונים , אשר תפסו את עצמם כאירופים מודרגים , משכילים ונאורים , ולא יכלו אלא להגדיר את האידאולוגיה החדשה שעיצבו כשוויונית . הקונגרסים הציוניים העניקו לנשים זכות השתתפות שווה הרבה לפני שזכות ההצבעה הוענקה לנשים במדינות אירופה הנאורות ביותר . על אף המאבק הקשה שניטש סביב זכותן של נשים להשתתף בבחירות למוסדות הלאומיים בארץ ישראל , ( מאבק שנשכח והושכח , ( הנשים העבריות הצליחו , בסופו של דבר , להבטיח לעצמן זכות זו כבר בשנות העשרים . ביחד עם הגברים הציונים בארץ , הן התעקשו להאמין בשוויון זכויותיהן המלא גם בשאר ת...  אל הספר
כרמל