הגבר העברי וגאולת הארץ (הנקבה)

הגבר העברי וגאולת הארץ ( הנקבה ) הבחירה בארץ ישראל על פני אוגנדה חיזקה מאוד גורם מרכזי נוסף במערכת הדימויים המיתולוגית המגדרית של הציונית המדינית . מעתה , גם הציונות המדינית ( ולא רק זו ההתיישבותית ) שוב לא התמקדה רק במסקולניזציה של הקולקטיב היהודי ושיקום הדרת כבודו באמצעות קיום מדיני ריבוני ; מעתה כל אלה היו כרוכים ללא הפרד בשיבה לארץ ישראל , כיבושה וגאולתה ( שמעוני . ( 106-105 , 34-28 , במושגי מיתוס גן העדן , מטרתה של הציונות המדינית פוסט אוגנדה הוגדרה כהשבת האדם היהודי לאמו האדמה . הקשר המחבר בין האדם היהודי ובין מולדתו העתיקה הובנה בגעגועיו של אדם הראשון לאמא אדמה , אהבתו אותה וכיבוד אס שהוא חב ומעניק לה . אלפיים שנות כיסופיו של היהודי ותפילותיו לשוב לאדמתו הוצגו כחבל הטבור המטפיסי שדבר לא יכול לגבור על עוצמתו . שייכותו הטבעית של אדם לאדמתו היא , בלוגיקה הציונית המדינית פוסט אוגנדה , מקור ההצדקה והזכות הטבעיות , הנכונות , הבלתי נמנעות של הפרויקט הציוני . בתוך כך , הגבריות הבוגרת , הלוחמת , הפטריארכלית , שיוחסה בטקסט המקראי לאל , הועתקה אל האומה היהודית המתחדשת ואל הגברים היהודים המ...  אל הספר
כרמל