פרק שביעי: נשים ונשיות במסגרת הדרת־הכבוד הציונית

פרק שביעי : נשים ונשיות במסגרת הדרת הכבוד הציונית כפי שמציג הפרק השני בפירוט , התרבות האירופית לא הכירה בגבריותו של הגבר היהודי , ולמעשה , היא הבנתה אותו כתשליל הגבריות האמיתית והראויה " . הגבר היהודי הוגדר כמעוות , מכוער , מוג לב , לא ישר , עצלן , תאב בצע , ונשי במובנים הסטראוטיפיים השליליים של דברנות יתירה , העדר רציונליות , ערמומיות ומיניות לא נשלטת . בתגובה ישירה , הפרויקט הציוני המדיני היה מושקע בכינונה של גבריות יהודית חדשה ובבניית הדרת הכבוד הגברית היהודית . למצב מגררי זה היו , כמובן , השלכות עמוקות גם על תפיסת הנשיות 00 של הציונות ועל יחסה לנשים ' . ראשית , כיוון שהגבריות היא שנתפסה כחסרה , מוכתמת , בעייתית ומשוועת לישועה , נותבה האנרגיה הציונית אליה . הנשיות נזנחה ונותרה בלתי מטופלת , שכן היא נתפסה כשורש הבעיה , אבן הנגף , ה"עודף" המנוון , המשפיל . הנשים היהודיות עצמן סימלו את הנשיות היהודית שגילמה את העדר הדרת הכבוד הלאומית . יתירה מזאת : הרצון להמלט מן הייצוגים הנשיים השליליים שבהם הוכתר [ הגבר היהודי ] על ידי התרבות המערבית הביא להשלכת הדימויים השליליים מעליו על האישה . המה...  אל הספר
כרמל