פרק ששי: כבוד האדם תחת כיבוש בראי הפסיקה

פרק ששי : כבוד האדם תחת כיבוש בראי הפסיקה בפרק הרביעי ציינתי כי בסקירה יסודית של כל פסקי הדין של בית המשפט העליון לא מצאנו , בשלושים שנות פעילותו הראשונות , שום התייחסות לכבוד האדם ( או לזכויות אדם כלשהן ) בהקשר של גירוש אזרחים או תושבים ערבים , או בהקשר של כל פגיעה אחרת בהם ( כגון מאסר על חצייה לא חוקית של גבול ירדן כדי להביא ארוסה . ( באותן שנים מצאנו מעט מאוד התייחסות מפורשת לכבוד האדם גם בשאר ההקשרים השיפוטיים ( אם כי כן מצאנו לא מעט התייחסות למה שניתן כיום להגדיר ככבוד האדם באמצעות טיפול שיפוטי בזכויות אדם אחרות . ( כזכור , קו פרשת המים , בהקשר של התייחסות שיפוטית לכבוד האדם בתוך תחומי הקו הירוק , היה מיד בסמוך למינויו ( בשנת ( 1978 של השופט אהרן ברק לבית המשפט העליון , בעניין קטלן ( ראו הערה . ( 70 באותו עניין קבע ברק , כי ביצוע חוקן באדם בניגוד לרצונו מהווה פגיעה בכבוד האדם , אף שהאדם עצור בגין ביצוע לכאורה של עבירות , ואף כי החוקן נועד למנוע הברחת סמים לבית הסוהר , הברחה שהיא "מכת מדינה" ותוצאותיה הרות אסון . פגיעה כזו בכבוד האדם היא כה קשה וחמורה - עד שאין רשות בתי הסוהר רשאית...  אל הספר
כרמל