כבוד סגולי והדרת־כבוד בפסיקה: דיון ומסקנות

כבוד סגולי והדרת כבוד בפסיקה : דיון ומסקנות בניגוד למתח שבין השקפות העולם הקשורות בהילת הכבוד ובכבוד הסגולי , המתח בין השקפות העולם הקשורות בהדרת הכבוד ובכבוד הסגולי לא עלה לדיון שיפוטי . רבות מן הסוגיות שבאו בפני בית המשפט העליון , ואשר הוכרעו על ידיו במסגרת חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , לא עוררו במובהק שאלות של הדרת כבוד , ולא את המתח בין הדרת הכבוד והכבוד הסגולי . כך יצא שהוויכוח הסוער והציבורי כל כך על הילת הכבוד השכיח את הדרת הכבוד . כיוון שכך , נתאפשר לבית המשפט לפתח את כבודו הסגולי וכבוד מחייתו של האדם בנדיבות רחבת יד , בלא להיתקל בהיבטים של הדרת הכבוד העומדים בסתירה לתפיסת הכבוד הסגולי . במילים אחרות : בהתמקדו בסוגיות של כיתוב על מצבות , הזכות להורות והמתת חסד , בית המשפט ייסד את תורת המשפט הישראלית של כבוד האדם וחירותו תוך התעלמות מהדרת הכבוד ומקומה בחברה הישראלית ובתרבות המשפטית שלה . המתח בין הדרת הכבוד ובין כבוד האדם הסגולי לא לובן ולא יושב במסגרת עיצובו של שיח כבוד האדם השיפוטי ; הוא פשוט לא נדון . ואולם הדרת הכבוד לא פסה מן העולם ולא מתודעתו של בית המשפט העליון . בצד פית...  אל הספר
כרמל