כבוד האדם בפסיקת בית־המשפט העליון בשנות השמונים של המאה העשרים

כבוד האדם בפסיקת בית המשפט העליון בשנות השמונים של המאה העשרים בסוף שנת 1978 כתב השופט בכור את פסק הדין בבג"צ 428 / 78 בשארה דאוד ואח' נ' שר הביטחון ואח' ( פ"ד ל"ב , ( 477 ( 3 ) וקבע מפורשות , ככל הנראה לראשונה , כי "כבוד האדם" משמעו הדרת כבוד : honor באנגלית 7 שרף בערבית , וכי "קלון" הוא שלילתו של "כבוד האדם . " ומעשה שהיה , כך היה . העותר הראשון היה ראש עירית בית ג'אלה וחבר מועצתה , ויתר שלושת העותרים היו חברי המועצה וכולם נבחרו כחוק . ביום 17 . 8 . 1977 הגיעה חוליה של חמישה אנשי משטרה לבושים בגדים אזרחיים במכונית משטרה לרחבה ליד בניין עירית בית ג'אלה . מטרת החוליה היתה לערוך סריקה אחרי עברייני סמים ועבריינים אחרים שהיו נוהגים להתרכז לדעת המשטרה בבתי הקפה שברחבה [ ... ] . בהגיעה למקום התפצלה החוליה לשתיים וכל חולית משנה נכנסה לבית קפה אחד ובין היתר ביקשה מן הנוכחים להזדהות ולמסור לה את תעודות הזיהוי שלהם . הדברים התפתחו לתקרית אלימה כאשר אנשי המקום תוקפים את אנשי המשטרה , מכים אותם נמרצות , בועטים בהם וגורמים להם חבלות . באותה תקרית השתתפו באופן פעיל ואלים כל ארבעת העותרים , וזאת כאש...  אל הספר
כרמל