פרק רביעי: הדרת־כבוד וכבוד סגולי בפסיקת בית־המשפט העליון לפני חוק היסוד

פרק רביעי : הדרת כבוד וכבוד סגולי בפסיקת בית המשפט העליון לפני חוק היסוד לאחר חקיקתו של חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו , חזרו שופטי בית המשפט העליון והכריזו כי כבוד האדם ( הסגולי (? היה מאז ומעולם נר לרגלי מערכת המשפט הישראלית , וכי חוק היסוד לא חידש מאומה , אלא רק עיגן במסמך חוקתי את המצב ששרר גם קודם לכן , בהנהגתה של המערכת המשפטית עצמה . בדיקה עובדתית הובילה למסקנות שונות . כדי לבחון את מקומו של מושג הכבוד בפסיקתו של בית המשפט העליון , סרקתי , באמצעות עוזרי מחקר , את כל פסקי הדין אשר יצאו תחת ידיו ופורסמו במשך יובל שנים , מיום הקמתו ועד שנת . 1998 שלוש סטודנטיות וסטודנט למשפטים ( בתוארם אז , ( שהעברית היא שפת אמם , קראו את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון שפורסמו מיום היווסדו ועד סוף שנות השבעים . לגבי הפסיקה של שנות השמונים ואילך נערך חיפוש ממוחשב . המחקר העלה כי עד סוף שנות השבעים של המאה העשרים בית המשפט העליון כמעט שלא השתמש כלל בצירוף הלשוני "כבוד האדם . " באותן שנים , ברובם הגדול של המקרים שבהם מופיעות נגזרות השורש כב"ד בפסיקת בית המשפט העליון , הן מבטאות הדרת כבוד , ולא כבוד סג...  אל הספר
כרמל