ביטויים של הדרת־כבוד בשפתנו ובחיינו

ביטויים של הדרת כבוד בשפתנוובחיינובעוד שהחברה הישראלית מרבה ( אולי יתר על המידה ) להשתמש בשיח כבוד האדם הסגולי ושיח הילת הכבוד ולהגדיר את עצמה באמצעותם , אין היא חושבת על עצמה כעל תרבות הדרת כבוד . זאת על אף שביטויי הדרת הכבוד מצויים בשפע בעברית הישראלית המדוברת ובחיי היום יום שהיא מבנה ומשקפת . ביטויי הדרת כבוד ישראליים אלה מכילים טביעות אצבעות הן של מטענו התרבותי של השורש כב"ד והן של תפיסות כבוד ציוניות . בסעיף זה אזכיר מספר ביטויים כאלה , ואזהה אותם כמבטאים תרבות של הדרת כבוד , בדומה לאופן בו נוהגים לעשות אנתרופולוגים החוקרים חברות הדרת כבוד . במינוח מקצועי , סעיף זה הוא מעין "מחקר אנתרופולוגי בחצר האחורית , " מעין 'אוטו אנתרופולוגיה' ( או אנתרופולוגיה עצמית , ( שמטרתה היא '" הזרת' המוכר" ולא חקר "האחר התרבותי" והנהרתו ( כתריאל . ( 8 , מכתבים בשפה העברית בישראל פותחים במילה "לכבוד" ומסתיימים בצירוף "בכבוד רב" לשם ביטוי ההכרה במעלתו של הנמען ( השוו לשפה האנגלית העכשווית , למשל , בה המילה "dear" משמשת לפתיחת מכתבים וביטויים כמו , " sincerely" או "best regards " משמשים לחתימתם . ( השימ...  אל הספר
כרמל