מופעי הצירוף "כבוד האדם"

מופעי הצירוף "כבוד האדם" השימוש בצירוף הלשוני "כבוד האדם" הוא נדיר מאוד ובטל בשישים בקורפוס העברי האדיר הזה של טיפול בסוגיות רבות פנים של כבוד . עם זאת , מופעיו הספורים של "כבוד האדם" מקשרים אותו עם הדרת כבוד והילת כבוד . כך , למשל , בדבריו על בראשית א 26 , אומר אבן עזרא לגבי בריאת האדם "בצלמנו כדמותנו" כי "וטעמו בצלם שראה בחכמה כי טובה היא , ובעבור כבוד האדם סמכו אל אלוהים" ( בראשית א 26 , ד"ה כו . ( דומה כי כאן כבוד האדם הוא הדרת כבודו והילת כבודו יחדיו . במקום אחר אבן עזרא אומר באופן דומה : "והנה הזכיר אלוהים במעשה בראשית לבדו . ואחר כך שם הנכבד סמוך אל אלוהים , כמו שהוא סמוך אל צבאות בעבור כבוד האדם שנברא בצלם המלאכים" ( בראשית שיטה אחרת , פירוש פרק א ד"ה כו . ( וכן : "וכבוד האדם על כל נבראי מטה בנשמה העליונה בעלת הדיבור " ... ( תהילים ק"ה 16 , ד"ה ( טז ) פה . ( בספר אבודרהם נאמר : "חידלו לכם מן האדם , מלהקדים כבוד האדם לכבוד הבורא" ( ברכות קריאת שמע שלאחריה ד"ה וגרסי' בפרק א , ( ובשו"ת אגרות משה : "אין זה באופן להתחשב בזה מדקדקים ומקפידים ביופי אלא הוא בכלל כל מעשיו שצריכים להיות ...  אל הספר
כרמל