השורש העברי כב"ד ומטענו התרבותי הקדם־ציוני

השורש העברי כב"ד רמטענו התרבותי הקדם ציוני בלשון העברית לדורותיה רווחו ביטויים רבים שניתן לאפיינם כמבטאים הדרת כבוד והילת כבוד . ביטויים המעידים על השקפת עולם המכילה את הרעיון של הילת כבוד מופיעים במורשת ישראל לרוב , הן בדיונים עיוניים על מעמדו של האדם כמי שנברא בצלם האל והן בהקשרים קונקרטיים של סוגיות מחיי הפרט והחברה , כמו לבוש , טיפול במת ודרכי ענישה . ביטויים אלה שגורים ומוכרים לציבור הרחב , והם יוצרים את הרושם כי גילויי הכבוד במורשת ישראל מתייחסים כולם להילת כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים . חיבוריהם של נחום רקובר ויאיר לורברבוים מכילים מובאות רבות ומפורטות מדיונים על אודות הילת כבוד האדם לאורך הדורות , ולמותר לשוב ולפרטם כאן . לעומתם , אנו מורגלים הרבה פחות בזיהוי ביטויים המעידים על השקפת עולם של הדרת כבוד ובהגדרתם ככאלה , ויש מקום לתת עליהם את הדעת . דומה כי האמירה כי "כל הרודף אחר הכבוד - הכבוד בורח ממנו" ( עירובין י"ג , ( מבטאת היטב כלל יסוד של חברת הדרת כבוד , לפיו התנהגות מכובדת , המקנה לבעליה הדרת כבוד , אסור שתפגין להיטות יתר . להיטות כזו יש בה כדי להביש ולגרוע מהדרת כבודו של ...  אל הספר
כרמל