פרק שלישי: הדרת־הכבוד של העברית ושל הישראליות; מ"כבוד בת המלך" ל"תסמונת הפראייר"

פרק שלישי : הדרת הכבוד של העברית ושל הישראליות ; מ"כבוד בת המלך" ל"תסמונת הפראייר" הדרת הכבוד הישראלית מורכבת מהצטרפותם יחדיו של שלושה גורמים נבדלים ומובחנים . האחד הוא תפיסת הדרת הכבוד של הציונות המדינית , כפי שפותחה באירופה , בעיקר במסגרת השפה הגרמנית על תרבותה ומורשתה . תפיסה רעיונית זו הוצגה בפרק הקודם . הגורם השני הוא השפה העברית בכלל , והשורש כב"ד בפרט . במהלך ההגשמה הציונית בארץ ישראל פגשה תפיסת הדרת הכבוד האירופית ( הגרמנית ) של הציונות המדינית את השפה העברית , התחברה עמה והתמזגה עם נגזרותיו של השורש העברי כב"ד . שורש עברי זה הביא עמו אל המפגש מטען תרבותי של מאות שנים רבות . במפגש בין תפיסת הדרת הכבוד , שצמחה באווירה התרבותית הגרמנית , ובין מטענו התרבותי של השורש העברי כב"ד , החלה להיווצר הישות החדשה : הדרת הכבוד הישראלית . הרכיב השלישי בתרכובת ייחודית זו הוא מציאות החיים הציונית בארץ ישראל , אשר יצרה את הנסיבות החברתיות , ההיסטוריות הקונקרטיות שבתוכן התפתחה הדרת הכבוד הישראלית . הצירוף המורכב של תפיסת הדרת הכבוד הציונית ( האירופית ) עם השפה העברית והשורש כב"ד ועם מציאות החיים ...  אל הספר
כרמל