ציונות הדרת־הכבוד של תאודור הרצל ושותפיו

ציונות הדרת הכבוד של תאודור הרצל ושותפיו תאודור הרצל , יהודי בן התרבות הגרמנית , אימץ בכל לבו את ערכי הדרת הכבוד של החברה בה חי , את תפיסת הגבריות שלה ואת רגשותיה הלאומיים העזים . חוקרים של הרצל ושל הציונות מצביעים זה מספר שנים על מרכזיותם של כל אלה בעולמו של מייסד הציונות המדינית . שמואל אלמוג מציין כי "הרצל [ ... ] היה בעצמו שותף לנקודת המוצא של שיקום הכבוד היהודי" ( שמואל אלמוג . ( 21 , ז'אק קורנברג ( Jacques Komberg ) הציב בראש הביוגרפיה המאלפת של הרצל , שפרסם בשנת , 1993 מוטו שהוא ציטוט מתוך יומנו של הרצל : "דרכנו יתוודע העולם למה שזה 2000 שנה לא נתפס כאפשרי : כבוד יהודי . " דניאל בויארין קובע נחרצות כי : "הבעיה היחידה המעסיקה [ את הרצל ] בעליל היא הכבוד היהודי וה'התקבלות' - ולא הבעיה של שרידות תרבותית" ( בויארין . ( 127 , גם אניטה שפירא מציינת כי הרצל ושותפיו הוטרדו יותר מכול מכך ש : היהודי מתנהג בצורה שאיננה מעוררת את כבודם של הגויים . [ ... ] היהודי החדש , שיקום בארץ האבות , אמור היה להיות היפוכו של היהודי הבזוי , שאיננו מקפיד על כבודו ושהעולם איננו מכבד אותו [ ... ] . "היהודי ...  אל הספר
כרמל