ציונות הדרת־הכבוד הגברית כפתרון למצוקת יהודי המזרח והשפלת יהודי המערב

ציונות הדרת הכבוד הגברית כפתרון למצוקת יהודי המזרח והשפלת יהודי המערב במאה ה 19 היו מרבית היהודים , אשר חיו במזרח אירופה , נתונים לתנאי חיים קשים , ורבים סבלו מפגיעות חמורות בזכויות האדם הבסיסיות , בכברר האדם הסגולי ובכבוד המחיה . הגבלתם של יהודים רבים ל"תחום המושב" פגעה בזכות לחירות של רבים ומנעה את חופש התנועה . תנאי החיים באזור המתוחם פגעו בחופש העיסוק , בזכות לרכוש השכלה , בזכות להתפרנס ובזכות לקניין . גם מחוץ ל"תחום המושב" סבלו יהודים רבים מפגיעות אלה , כמו גם מפגיעות חמורות בזכויות לביטחון אישי , לחיים , לחופש אמונה דתית , להתפתחות תרבותית , לשימוש בלשונם , וכמובן בזכות לשוויון זכויות אזרחי . מנודים חברתית , מוגבלים כלכלית ונתונים לגילויי אלימות רצחניים , יהודי מזרח אירופה סבלו מאפליה ורדיפה שיטתיות ומתמשכות . יהודי מזרח אירופה אשר הצליחו להגר למרכזה או למערבה חיו לרוב בתנאי דלות קשים , וסבלו מנידוי חברתי כמו בארצות מוצאם . טקטיקת ההישרדות היהודית המסורתית התבססה פעמים רבות על קבלת הדין וצידוקו במושגים דתיים . גזרות , פרעות והגבלות פורשו על ידי דורות רבים כביטויים של ניסיון אלוה...  אל הספר
כרמל