פרק שני: הדרת־כבוד גברית וכבוד סגולי בציונות המדינית (הרצל ובן גוריון)

פרק שני : הדרת כבוד גברית וכבוד סגולי בציונות המדינית ( הרצל ובן גוריון ) רגש הכבוד היה ונשאר המניע החשוב של הציונות [ ... ] והוא מופיע כחוויה אישית חזקה אצל רבים מן הציונים , במיוחד באירופה המרכזית [ ... ] . בהתבטאויות רבות חוזר המוטיב של הכבוד היהודי ובולט הקשר בין ההשפלה מצד הסביבה הלא יהודית לבין אובדן הכבוד העצמי של היהודים . משמע , היהודים סופגים מן הסביבה את הבוז לעצמם ואילו העדר הכבוד העצמי שוב מוריד את ערכם בעיני זולתם ( שמואל אלמוג . ( 18-17 , פרק זה מציג ומפרט את הטענה כי התנועה הציונית המדינית אימצה את תפיסת הדרת הכבוד הלאומית שרווחה באירופה של המאה ה . 19 היא עיבדה אותה לכדי תרבות הדרת כבוד יהודית לאומית והציעה אותה כחלק בלתי נפרד מן הפתרון למצוקתם הקיומית של היהודים במזרח אירופה כמו גם למשבר הזהות של היהודים במרכז אירופה ובמערבה . תפיסת הדרת הכבוד היהודית הציונית צמחה יד ביד עם עיצובה של גבריות יהודית חדשה , שנועדה לגלם ולהאדיר את הדרת הכבוד הלאומית המתחדשת . במקביל , הציונות המדינית החילונית העדיפה תפיסת עולם המושתתת על פרוטו כבוד סגולי על פני תפיסת עולם המקדשת את הילת ...  אל הספר
כרמל