כבוד מחיה (Respect)

כבוד מחיה ( Respect ) משמעותה של המילה האנגלית respect היא הפחות מסוימת ו"מקוטלגת" מבין ארבע משמעויות הכבוד השונות . בדיון הנוכחי , אני מציעה לייחד את הפועל respect לאותו פן של מושג הכבוד ( העברי ) המביע סבלנות כלפי כל אדם , על תכונותיו וצרכיו הייחודיים כפי שהוא עצמו מגדיר אותם . הפועל respect מציין ברשימה זו הכרה באדם כמות שהוא ; התחשבות בו כפי צרכיו , קבלתו העמוקה , על שונותו ומאפייניו הייחודיים , מתוך חמלה ומיעוט שיפוטיות ; השתדלות להעניק לו את היחס והתנאים שהוא סבור שנחוצים לו למימושו העצמי המרבי Respect . זה מכיל לצד סבלנות גם אמפתיה , אכפתיות , ומיעוט ככל האפשר בשיפוטו של אדם מתוך אמות מידה חיצוניות לו . הוא מציין נכונות להכיר בגבולות המסמנים את תחום המחיה של כל פרט וכל קבוצה , והימנעות מהצרתם של גבולות אלה או הסגתם באורח חד צדדי . שם העצם respect מציין כאן את התחום המכיל את תכונותיו וצרכיו הייחודיים של כל אדם , הן כפרט והן כחבר בקבוצה ; תכונות וצרכים אשר מבטאים לא את תמצית קיומו האנושי הבסיסי , אלא דווקא את שגשוגו , פריחתו ומימושו העצמי האופטימלי של כל אדם . כדי להקל על הדיון בס...  אל הספר
כרמל