כבוד סגולי (Dignity)

כבוד סגולי ( Dignity ) , Dignity כבוד סגולי , מציין בספר זה את הערך המודרני , המינימליסטי , שהתפתח במסורת התרבותית ההומניסטית . ערך זה צמח בעת ההשכלה , התגבש במשמעותו הנוכחית המלאה בעקבות מלחמת העולם השנייה , והוא חקוק בסעיפה הראשון של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות משנת , 1948 הקובע כי : "כל בני האדם נולדים חופשיים ושווים זה לזה ב ^' ו human (!^ ובזכויות . " זהו ערך ליברלי , מודרני " , רזה , " שהוא תולדה של הזוועות האיומות ביותר שביצעו בני אדם אלה באלה בהיסטוריה האנושית , ושל האימה שמא יישנו . הוא אוניברסלי ומוחלט , אך מסתפק במועט : מטרתו , מגננתית במובהק , היא לקבוע רף תחתון להתנהגות בין אנושית Dignity . נועד לסמן קו אדום שאין לחצות אותו ביחסי אנוש בשום נסיבות . הוא נועד לבטא את המחויבות הרעיונית המלאה לכך כי ישנם אופני התייחסות לבני אדם שהם בבחינת טאבו מוחלט . מרבית הדיונים במושג dignity מייחדים מחשבה רבה למשמעויות המדויקות שניתן לקרוא לתוך מושג זה מתפיסות אמוניות , כמו מורשת ישראל , או ממשנות פילוסופיות , כמו משנתו של עמנואל קאנט . אינני עושה כן , כיו...  אל הספר
כרמל