חברות הדרת־כבוד (Honor)

חברות הדרת כבוד ( Honor ) מבין ארבעת סוגי הכבוד , honor , הדרת כבוד , הוא הנחקר והמוגדר ביותר , והיחיד המקושר באופן שיטתי ומפורט עם טיפוס נפוץ של מבנה חברתי . לגבי , honor הדרת כבוד , פרק זה אינו מציע הגדרה מקורית או מחודשת , אלא משרטט את קווי המתאר של הגישה המקובלת בקרב חוקרי הדרת כבוד . על פי ההגדרה המקובלת , חברות הדרת כבוד הן חברות אשר הדרת הכבוד מצד אחד , והבושה מן הצד השני , משמשות בהן כשני פניו של הערך שבאמצעותו מובנים הסדר החברתי וההייררכיה המעמדית . אנתרופולוגים וחוקרי תרבות מצביעים על הבדלים רבים בין חברות הדרת כבוד שונות . אך למרות ההבדלים הפרטניים , מקובל לאפיין את חברות הדרת הכבוד במספר תכונות מבניות משותפות . בחברת הדרת כבוד , הדרת הכבוד היא רכושו היקר ביותר של אדם , והיא יקרה לו יותר מחייו . היא נקבעת על פי מידת עמידתו בנורמות התנהגות ברורות ומוכרות לכול , ומבטאת את ערכו החברתי . עמידה בנורמות ההתנהגות של חברת הדרת כבוד מבטיחה סטטוס חברתי נכבד והערכה עצמית גבוהה ; היא מקנה לפרט את הזכות לגאווה וחשיבות עצמית , כמו גם ליחס חברתי מכבד . התנהגות לא מכובדת , לעומת זאת , נתפסת...  אל הספר
כרמל