הצגת הספר

הצגת הספר ספר זה מגדיר ארבעה סוגים של כבוד , שכל אחד מהם הוא בסיסה של תפיסת עולם ערכית . הפרק הראשון של הספר " , ארבעה פנים של כבוד , " מוקדש , כפי ששמו מעיד עליו , להצגת ארבעת פניו של הכבוד , כפי שאני מציעה להגדיר אותם לשם קידומו של דיון חברתי ( ומשפטי ) ערכי פורה . זהו פרק תיאורטי , המתייחס לספרות אנתרופולוגית ופילוסופית . הפרקים הבאים עושים כולם שימוש בסוגי הכבוד המוגדרים בפרק הראשון והם בוחנים ומנתחים , בעזרת סוגי הכבוד הללו , היבטים שונים של השקפת העולם הציונית ושל המציאות הישראלית ( היהודית הציונית . ( בשונה מספרים רבים שניתן לקרוא את פרקיהם השונים בנפרד זה מזה , דומני כי לא ניתן לרדת לעומקו של אף אחד מפרקיו של ספר זה ללא קריאת הפרק הראשון , לפחות . הפרק השני מפנה את הזרקור אל החשיבה הציונית המדינית , ובוחן את גילויי הכבוד השונים שהיא מכילה . הפרק מדגיש את מרכזיותה של הדרת הכבוד היהודית ( Jewish Honor ) בחשיבה הציונית המדינית , ומנתח את מקורותיה של תופעה זו , שלא זכתה עד כה לתשומת הלב הראויה . עוד מבהיר הפרק את הקשר הגורדי שיצרה הציונות המדינית בין הדרת הכבוד היהודית ובין תפיסת ה...  אל הספר
כרמל