הקדמה

הקדמה מהו כבוד האדם ? השאלה נשמעת טריביאלית וסתומה כאחת . דומה כי התשובה עליה מובנת מאליה , ועם זאת אינה ניתנת לניסוח . אנו יודעים בדיוק - אך למעשה לגמרי איננו בטוחים . מלוא כל הארץ כבוד האדם - אך תווי פניו מטושטשים , חמקמקים , מתפוגגים . כבוד האדם , שקנה לו אחיזה איתנה אך מעורפלת בחיינו , הוא אוניברסלי מאוד - וישראלי מאוד . הוא אישי מאוד - וגם ציבורי וכללי . הוא מוחלט - ועם זאת שברירי ונזיל . הוא מושג ערכי הנושם אוויר פסגות אך גם מונח משפטי שרגליו נטועות באדמה . יותר פרדוכסים מתוכן . יותר מבוכה מוודאות . אז מהו אפוא כבוד האדם ? ספר זה מציע נקודת מבט נוספת , חדשה , למחשבה ולדיון על אודות ערכיה של החברה הישראלית , מגמות חברתיות ומשפטיות , הבניה מגדרית , מצוקות , שסעים ועימותים אידאולוגיים , ומצבו הקיומי של הפרט בישראל . הספר מציע להשתית נקודת מבט זו על ערך היסוד שקבעה לעצמה החברה הישראלית על ידי חקיקתו של חוק יסוד בעל מעמד חוקתי עליון . ערך כבוד האדם . במוצאה את עצמה בנקודת תפנית היסטורית , יש שחברה בוחרת לעצור , לבחון את זהותה , התנהלותה , ערכיה ומוסכמותיה , ולהגדיר את עצמה מחדש לאור ע...  אל הספר
כרמל